Some Alt Text

Договори за въвеждане в експлоатация

Some Alt Text
Some Alt Text

Почистване на каломоаслоловители

Почистване на септични ями/шахти

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Почистване и измиване на улици, плацове, халета,

подземни паркинги и гаражи

Водоноска - доставка на вода

/студена и топла до 75С/

Отдаване под наем на луксозна

WC каравана /химическа/

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Отпушване и промиване на канали